Inlägg

Lagen om slutna kontantsystem i handeln blev en broschyr

I flera års tid har fack och förbund inom handeln krävt en lag om sluten kontanthantering. Flera röster inom riksdagen har begärt samma sak, men arbetsgivarna protesterar mot att en lag skulle vara nödvändig. Nu har lagen istället blivit en vägledning i broschyrform som ska hjälpa butiksägare att bedöma när slutet kassasystem är nödvändigt.

Sedan vi sist rapporterade om kravet har statistik från Arbetsmiljöverket visat att tre personer blivit mördade under butiksrån under 2013: en gatuköksägare, en juvelerare och ett butikbiträde. Handels egna undersökningar har visat att butiksrån ökar i Sverige. Den visade också att nästan en tredjedel av rånen genomfördes med skjutvapen, och att andelen beväpnade rån ökat med 20 procent från tidigare år.

Arbetsgivarna i Svensk Handel menar trots detta att en lag om slutna kassasystem inte är nödvändig för de flesta butiker. Majoriteten, 70 procent, av alla rån i Sverige genomförs i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Att tvinga samtliga butiker, även i kommuner med låg risk för rån, att investera i dyra kassasystem vore alldeles hårt, menar de.

Riskdagen beslutade att en lag för sluten kontanthantering var nödvändig, men efter en utredning bedömt att gällande lagstiftning var tillräckligt så blev det en vägledning istället. Vägledningen är framtagen av Arbetsmiljöverket i samarbete med parter från arbetsmarknaden. Den lever inte upp till Handels krav, men de hoppas att den ska fungera för att sätta press på cheferna att införa fler säkra system.

– Den är först och främst till för arbetsgivaren, men även våra skyddsombud kan använda den för att sätta press. Den är bra, även om den inte är glasklar. Vi är inte helt nöjda förrän vi har en lag om sluten kontanthantering, säger Krister Colde, Handels arbetsmiljöombudsman.

 I vägledningen finns information om hur man bedömer risknivån för ens butik eller verksamhet. Bland annat huruvida butiken är i ett område utsatt för brott, om den har sena eller tidiga öppettider, om det är tillfällen då verksamhet bedrivs av ensam personal etcetera.

– Målet är att denna vägledning ska bidra till att arbetsgivare arbetar aktivt med hot- och våldsrisker på arbetsplatsen, säger Pia Schyberg, handläggare på Arbetsmiljöverket.