Inlägg

Handels vill ha ny lag

Efter ännu ett väpnat rån ställer nu Handelsanställdas förbund krav för att tryggheten för butiksanställda ska öka – och att en ny lag om sluten kontanthantering ska klubbas.

Väpnat rån i Hjulsta

Rånet mot en Hjulsta-kiosk i den nordvästra delen av Stockholm – där två knivbeväpnade mänmed skottvapensattrapper tvingade till sig pengar och satte eld på kiosken – har föranlett att kravet ställs på nytt.
Arbetsmiljöombudsmannen på Handels, Kristen Colde, poängterar att ingen anställd ska behöva känna obehag inför att vistas på sin arbetsplats.

Regeringen har varit tyst

Sedan riksdagen gav regeringen i uppdrag att utforma ett lagförslag som innefattade sluten kontanthantering har det varit tyst. Handels väljer därför nu att gå ut och ställa kravet igen.

Läs mer om aktuella kontanthantering och kassaregisterlagar:
http://www.cash-it.se/Aktuellt/tabid/57/BlogId/11/BlogDate/2009-12-31/DateType/month/Default.aspx